Tietosuojaseloste

Suomen Musiikkiteatterin palveluita koskevat tietosuojaperiaatteet

Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU-asetusnumero 2016/679).

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämä Tietosuojapolitiikka määrittelee, mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme sinulta ja miten käytämme näitä tietoja. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”) voidaan tunnistaa.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sovellettavien tietosuojasta annettujen lakien mukaisesti Suomen Musiikkiteatteri Oy:tä (jäljempänä ” Suomen Musiikkiteatteri” tai ”me”). Suomen Musiikkiteatteri on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tätä Tietosuojapolitiikkaa sekä sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Palvelut, joita Suomen Musiikkiteatteri tarjoaa, kutsutaan jäljempänä ”Palveluiksi”.

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Musiikkiteatteri Oy
Pyhäjärvenkatu 5 A, 33200 Tampere, Suomi
Puh. 044 346 6713

Tätä Tietosuojapolitiikkaa koskevissa asioissa yhteyshenkilö on Elisa Lairikko (puh. 044 346 6713, sähköposti elisa@musiikkiteatteri.fi).

3. Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme Käyttäjää koskevia henkilötietoja erilaisilla tavoilla, jotka on selostettu jäljempänä. Henkilötiedot, joita käsittelemme, saadaan Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä Palveluumme. Käytämme myös julkisia tietolähteitä varmistaaksemme henkilötietojen oikeellisuuden, kuten Postin osoitepalvelua ja Väestörekisterikeskuksen palveluja.

4. Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä antamat tiedot

Etunimi ja sukunimi, Yrityksen nimi, Osoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Salasana Palveluun, Tarjouskoodi. Jos asiakkaamme on yhtiö, keräämme perustiedot yhteyshenkilöistä ja yhtiön edustajista sekä tiedot Käyttäjistä. Näiden henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista eikä välttämätöntä tilin avaamiseksi Palveluun – näitä henkilötietoja saatetaan kuitenkin tarvita Palvelun kaikkien ominaisuuksien saamiseksi käyttöön.

5. Palvelun käyttöön liittyvät tiedot

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun Käyttäjä käyttää Palveluamme, otat meihin yhteyttä ja käytät verkkosivustojamme, sovelluksiamme tai sosiaalista mediaa. Nämä tiedot käsittävät: Käyttäjän aktiivisuuden Palvelussa, kuten Käyttäjän aktiivisuuden perusteella tallentuvat tiedot sekä tapahtumatiedot, jotka Käyttäjä lataa Palveluun; Tilaustiedot, yhteys- ja laskutustiedot.

6. Tiedot, jotka saamme automaattisesti palvelun käytöstä

Saamme myös teknisiä käyttäjätietoja Palvelustamme, kuten: Aikaleimoja ja lokitietoja liittyen Palvelun käyttöön; Tietoja laitteista, joita käytetään Palveluun pääsemiseksi, mukaan lukien IP-osoitteet ja ohjelmistoversiot. Nämä tiedot saadaan Käyttäjän selainten ja evästeiden avulla.

7. Miten käytämme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

8. Palvelun tarjoaminen

Jotkin alueet Palvelussamme vaativat henkilötietojen käsittelyä, jotta voimme tarjota Käyttäjälle palveluita. Näin ollen tietojenkäsittely saattaa koskea esimerkiksi tietoja, jotka ovat meille välttämättömiä toimittaaksemme Palvelua Käyttäjälle sekä tarjotaksemme asiakaspalvelua tai laskuttaaksemme Käyttäjää. Tietojenkäsittely tässä tapauksessa perustuu Käyttäjän (tai yritysasiakkaan) ja Suomen Musiikkiteatteri väliseen sopimukseen.

9. Palvelun kehittäminen ja tutkimus

Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme Palvelun laatua, ratkaistaksemme Palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia Käyttäjiä varten. Tämä tietojenkäsittely perustuu aitoon kiinnostukseemme parantaa Palveluamme ja sen ominaisuuksia ja sisältöä. Saatamme myös tuottaa nimettömiä tilastotietoja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien liiketoiminta-analytiikkaan.

10. Markkinointi ja viestintä

Saatamme käyttää henkilötietoja lähettääksemme Käyttäjälle tärkeitä tietoja Palvelusta. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös Käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja personoidun markkinoinnin tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja Käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Tämä perustuu aitoon kiinnostukseemme pitää Käyttäjät ajan tasalla Palvelustamme ja markkinoida uusia tarpeellisia tuotteita ja palveluita Käyttäjillemme. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

11. Henkilötietojen jakaminen

Voimme jakaa tietojasi tapahtumakumppaneille, kuten esiintyjälle, promoottorille, levy-yhtiölle, tiimille tai tapahtumapaikalle sekä muille palvelun tarjoamiseen liittyville kolmansille osapuolille. kun luottamamme palveluntarjoajat tarjoavat teille palveluita meidän puolestamme ja ohjeittemme mukaisesti. Nimeämme aina tapahtumakumppanit lipun oston yhteydessä, ja voit päättää, haluatko vastaanottaa heiltä markkinointiviestejä. Voimme jakaa tietojasi valtion virastoille tai muille valtuutetuille tahoille lain sallimissa puitteissa ja lakisääteisten määräysten nojalla.

Valvomme Käyttäjän henkilötietojen käyttöä ja olemme niistä vastuussa kaikissa tilanteissa; jos Suomen Musiikkiteatteri on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa, tai liiketoiminnan tai sen osan myynnissä; kun me uskomme vilpittömin mielin, että tietojen antaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, Käyttäjän turvallisuuden tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi, tai valtiovallan vaatimusten täyttämiseksi.

Suomen Musiikkiteatteri ei myy Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä Käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

13. Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun Käyttäjä esimerkiksi poistaa käyttäjätilin Palvelusta, tiedot tuhotaan heti kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai Käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä Käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuosi ennen kuin ne tuhotaan.

14. Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä Käyttäjästä. Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä politiikassa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen Käyttäjä ei saa poistaa tällaisia henkilötietoja.

Käyttäjä voi pyytää hallussamme olevat henkilötiedot täyttämällä Suomen Musiikkiteatteri -asiakastietojen tarkastuslomakkeen ja lähettämällä sen meille postitse.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjä voi korjata, poistaa tai muutoin käsitellä henkilötietoja Palvelussa tai ottaa yhteyttä Suomen Musiikkiteatterin asiakaspalvelutiimiin muutoksen tekemistä varten www.musiikkiteatteri.fi/yhteys/.

Jos Käyttäjä kokee tietojenkäsittelytapamme ongelmaksi, Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus Käyttäjän kansalliselle tietosuojaviranomaiselle EU:ssa/ETA:ssa. Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu. Suomen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän linkin kautta.

15. Lapsia koskevat tiedot

Palvelumme ei ole suunnattu lapsille. Keräämme harvoin tietoa lapsista ja tällöin pyydämme aina vanhempien suostumuksen. Keräämme kyseisiä tietoja aina ainoastaan keräämisen yhteydessä ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Jos havaitset, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin käyttämällä ”Rekisterinpitäjää/Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa” annettuja yhteystietoja tai yksinkertaisesti lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen elisa@musiikkiteatteri.fi.

16. Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita Palvelun tarjoamisessa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu Käyttäjän laitteelle keräämään normaaleja internetin lokitietoja. Palvelun tietyt toiminnallisuudet vaativat evästeiden käyttöä. Käytämme evästeitä lisätäksemme Palvelun toimivuutta ja tehdäksemme siitä helpomman käyttää. Käyttäjä voi asettaa selaimensa asetukset siten, että se ei hyväksy evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi myös rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta. Koska evästeet kuitenkin ovat osa Palvelun toimintatapaa, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen.

17. Turvallisuus

Suomen Musiikkiteatteri suhtautuu turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.  Tutustuaksesi tarkemmin nykyisiin turvallisuutta sekä henkilötietojen ja muiden tietojen luottamuksellisuutta koskeviin käytäntöihin ja politiikkaan, ole hyvä ja tutustu tietosuojaselostukseemme – pidämme tätä asiakirjaa ajantasaisena, kun käytännöt kehittyvät ajan myötä.

18. Muutokset tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme, ilmoitamme sinulle niistä. Tarvittaessa pyydämme myös suostumuksesi, julkaisemme muutoksesta aina ilmoituksen verkkosivuillamme.

19. Yhteydenotto Suomen Musiikkiteatteriin

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää Suomen Musiikkiteatteri tietosuojapolitiikasta tai -käytännöistä. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ”Rekisterinpitäjä/Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa” osiossa annettuja yhteystietoja tai yksinkertaisesti lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen elisa@musiikkiteatteri.fi.